Waar moet HR op letten

De nieuwe wet lijkt nog ver weg, maar…
De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2020 in werking en beoogt de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk te trekken met die in het bedrijfsleven. Dit lijkt ver weg, maar gezien het implementatietraject is dat snel. Het is nú dus tijd om in actie te komen, want de voorbereiding neemt tweeënhalf tot drie jaar in beslag. Wat houdt de nieuwe Ambtenarenwet precies in? Weet u hoe u een medewerker moet ontslaan bij disfunctioneren, wat u in de nieuwe arbeidsovereenkomst moet zetten en wat de regels zijn van een concurrentiebeding?

In 1 dag aandacht voor alle belangrijke punten
Straks is het dus gedaan met de speciale rechtspositie van ambtenaren. Voortaan gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als voor ‘gewone’ werknemers. Dit betekent nogal wat! Op 30 november vertellen we u alles over o.a. onderstaande onderwerpen en hoe dat van invloed is op HR:

 • Het nieuwe begrip 'ambtenaar'
 • Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst
 • Van rechtspositie regeling naar CAO
 • Van bestuursrecht naar civiel recht
 • De nieuwe Ambtenarenwet

 

De nieuwe rol van HR

Van adviseur tot businesspartner
Voor u als HR-professional betekent dit dat er veel werk verzet zal moeten om de overgang naar de nieuwe Ambtenarenwet soepel te laten verlopen. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden, niet alleen bij u maar ook bij de medewerkers. Welke invloed heeft deze verandering op uw werknemers en hoe faciliteert u hen hierbij? Ook hier staan we deze dag uitgebreid bij stil.

Steven Jellinghaus

Steven Jellinghaus

Steven Jellinghaus is als advocaat en mediator verbonden aan De Voort Advocaten│ Mediators. Tevens is hij als universitair docent sociaal... Lees verder

Suzanne van Kleef

Suzanne van Kleef

Suzanne is teamverantwoordelijke sector Overheid bij het CAOP. Daar is zij verantwoordelijk voor decentrale overheden en uitvoeringsorganisaties. Lees verder

Cees van der Kooij

Cees van der Kooij

Cees is founder en partner van Xcdes. Hij ondersteunt organisaties op het gebied van strategisch opleiden, performance management, training en... Lees verder

Mis het niet!

 • Duidelijke samenvatting van de wijzigingen in de Ambtenarenwet
 • Tools om direct aan de slag te gaan met de cultuuromslag in uw organisatie
 • Experts staan stil bij de veranderingen en hoe u uw medewerkers hierin kunt faciliteren
 • Afwisseling tussen theorie, praktijkcasussen, tips & vuistregels en er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de experts

Neem uw collega mee: meer korting én kennis

Meld u voor 1 oktober aan en betaal € 399 in plaats van € 450. Neemt u ook een collega mee, dan betalen jullie beiden slechts € 375 (excl. btw).

Interessant voor

 • HR-professionals bij overheidsinstellingen
  die te maken krijgen met het het nieuwe ambtenarenrecht

U krijgt het boek cadeau

U krijgt ook het boek ‘Normalisatie van het ambtenarenrecht’ t.w.v. € 22,50 cadeau aan het einde van de dag!

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.